Bestyrelse

Formand: Henrik Bruun – Send Mail


Næstformand: Rene Holleufer Hansen – Send Mail


Kasserer: Jan Nielsen – Send Mail


Sekretær: Ejvind Bøgild – Send Mail

Bestyrelsesmedlem: Kaj Bloch Jensen – Send Mail


Suppleant: Indtrådt i bestyrelsen til næste generalforsamling – Send Mail


Revisor: Guri Matthiesen


Revisor: Vi mangler én revisor

Flagudvalg: Ejvind Bøgild og Robert Jepsen